Závěr školního roku

Školní rok 2019/2020 ukončíme v pátek 26.6.2020 v 9 hodin ve farním kostele mší svatou, při které se rozloučíme s našimi absolventy. Po skončení mše převezmou žáci od svých třídních učitelek vysvědčení a jednotlivé třídy se vyfotografují.

V pondělí 29. a v úterý 30.6.2020 je vyhlášeno ředitelské volno.