Ukončení školního roku

Ve pátek 26. června jsme tento poněkud zvláštní školní rok zakončili společnou mší svatou ve farním kostele. Děkovnou bohoslužbu celebroval P. Petr Bulvas,  o hudební doprovod se postarala schola složená ze stávajících žáků, ale převážně z absolventů naší školy. Je velmi povzbudivé vidět, jak se se i po letech někteří z nich vracejí a nedají na “Katolku” dopustit.
Po mši svaté došlo na loučení. Jednak s deváťáky, kteří se vydávají na střední školy a začínají novou etapu svého života, jednak s mnohými pedagogy včetně pane ředitele, kteří se rozhodli pokračovat ve svém profesním životě na jiných školách. Patří jim velké poděkování za jejich práci, obětavost a všechno, co pro naši školu udělali.

Závěrečné slovo pana ředitele Mgr. Ivo Ertla:

Vážené kolegyně a kolegové, milí žáci, drazí rodiče, prarodiče a příznivci školy,

dnes je poslední den školního roku. Všichni žáci si odnesou domů  vysvědčení. Většina se těší na své známky více, jiní méně, ale všichni – žáci i učitelé se těší na nejkrásnější období v roce – prázdniny.

I v letošním roce jsme se snažili o budování rodinné školy. Jsem rád, že se nám daří spolupráce s rodiči. Děkuji všem rodičům za obrovské nasazení při domácím vzdělávání. Bohužel letos nemohla proběhnout ani školní akademie ani zahradní slavnost – s pomocí Boží se dočkáte za rok.

Mé uznání patří učitelům a žákům, kteří dosáhli úspěchů v olympiádách a soutěžích v různých oborech i ve sportovních aktivitách nebo přispěli k rodinné atmosféře školy.

Významným úkolem byla příprava na přijímací zkoušky žáků 9. tříd. Z 12 žáků se 4 žáci dostali na gymnázium, 5 na jiné maturitní studium a 3 na učební obory.

Dnešním dnem pro vás „deváťáky“ ve škole a v životě něco končí. Dnes se musíte rozloučit se svou Katolkou a vkročit do nové životní etapy. Od dnešního dne budete na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se vám podařilo, co jste vyvedli, na kamarády a učitele. Byla to příprava nejen na střední školu ale pro celý budoucí život. Budeme rádi, když se ve škole občas zastavíte a zavzpomínáte.

Život základní školou samozřejmě nekončí, hlavu vzhůru, začíná další etapa vašeho života, do které vám přeji hodně úspěchů a Božího požehnání.

Děkuji všem rodičům, kteří nám svěřují své děti. Děkuji Vám všem, kteří na nás pamatujete ve svých modlitbách, pomáháte nám v zájmových kroužcích či nás finančně podporujete. Poděkovat chci také otci Janovi a sestře Lucii za duchovní vedení našich dětí, otci Jindřichovi za duchovní podporu pedagogů. Hlavně bych chtěl dnes poděkovat všem pracovníkům školy, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního školního roku, který byl hodně náročný. Oceňuji hlavně přístup pedagogů, kteří dokázali skvěle zvládnout dálkové vzdělávání včetně online konzultací.

Mrzí mě, že letos nás opouští víc kolegů než jiné roky, ale jsem rád, že s pomocí Boží jsme našli nové spolupracovníky, kteří se chopí vesel naší školy a poplují s ní dál.

Dnešní den je pro mne zvláštní. Stojím zde naposledy jako ředitel Katolické základní školy. Tento krok jsem dlouho zvažoval, cítil jsem, že školu nedokážu posouvat dál. Bohužel se nám letos nepodařilo naplnit budoucí 1. třídu a nakonec kvůli odchodu některých žáků na jiné školy nebude příští rok ani 6. třída.

Po mnohých modlitbách jsem se rozhodl dát prostor někomu jinému – schopnějšímu, progresívnějšímu. Nebylo to jednoduché rozhodování, o to více mě pak mrzelo, že se do výběrového řízení na ředitele školy nikdo nepřihlásil. Jsem rád, že se nakonec našel nový kapitán, který uchopí kormidlo naší školy, povzbudí posádku, vytáhnou spolu také všechny plachty a poplují s pomocí Boží tím správným směrem. Já osobně budu mít vždy v srdci celou naši školu, všechny žáky, rodiče a zaměstnance.

Chtěl bych Vám všem popřát klidné prožití prázdnin, rodinnou pohodu, krásné zážitky, Boží blízkost a ochranu.

Dovolte mi, abych zakončil citátem velkého učitele a vychovatele Dona Bosca:

“Odvahu, odvahu, vždy odvahu. Nikdy se neunavme v konání dobra, Bůh bude s námi.”