Zahájení školního roku 2020/2021

Úterý 1. září 2020 v 9. 00 – školní mše sv. ve farním kostele kostele (roušky nutné s sebou!)

Po ukončení mše svaté odcházejí žáci s třídními učiteli do školy, kde proběhnou třídnické hodiny. Poté bude oběd a po obědě odcházejí žáci domů.

Školní družina bude tento den v omezeném provozu pouze do 15 hodin.

S účinností ode dne 1. září 2020 je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zakázaný pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích (mše svatá) s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob konaných ve vnitřních prostorách.

Děkujeme za pochopení.