Výtvarná soutěž ve školní družině

Celý měsíc září se ve školní družině nesl v duchu historie České republiky. Kromě seznámení se s vývojem našeho státu, s nejvýznamnějšími panovníky a důležitými událostmi, jsme si také četli a pouštěli nejznámější české báje a pověsti. Děti poznaly praotce Čecha, Kroka, Libuši, Bivoje, Šárku, Horymíra a další. Poté dostaly za úkol co nejlépe výtvarně znázornit pověst, která je nejvíce zaujala. Odborné oko paní vychovatelky potom shlédlo všechny obrázky a byli vybráni tito vítězové:

  1. kategorie: Tomáš Montág a Lukáš Suchánek
  2. kategorie: Nela Palovčáková a Barbora Běhalová
  3. kategorie: Vanesa Kniš a Petr Macháček
  4. kategorie: Anastázie Struhaříková a Lucie Montágová

Výhercům gratulujeme a všechny malíře chválíme za krásné obrázky.

Bc. Romana Orlovská