Předškolička- Pojďte s námi za pohádkou…

Dne 17.6.2021 proběhlo poslední setkání našich budoucích prvňáčků v rámci Předškoličky. Tentokrát byla spojena i s první třídní schůzkou pro rodiče, kterým se věnovala paní učitelka Jitka Bulejková, paní ředitelka Klára Sovadinová a paní vychovatelka Pavla Gregůrková. Děti mezitím zavedla písnička “Pojďte s námi za pohádkou” do pohádky O červené Karkulce, kde děti plnily řadu pohybových, hudebních, jazykových, výtvarných a matematických úkolů. Na závěr pohádky nechyběla oslava šťastného konce spojená se sladkým pohoštěním a dárkem pro naše budoucí prváčky. Za klavírní doprovod k písním děkuji paní učitelce Haně Mojžíškové a za výtvarné zpracování kulis a postav z pohádky všem žákům 4. třídy.

Miriam Bartošová, učitelka 4. třídy