Školní výlet 5. třídy do Kroměříže

Dne 15. 6. se naše třída vydala vlakem do Kroměříže. Dvakrát jsme přestupovali. V Kroměříži jsme si prošli náměstí, kostely a podívali se, kde sídlí Církevní základní škola a AG. V 10 hodin nás čekalo hodinové dobrodružství v zrcadlovém bludišti. Zasmáli jsme se nad svým vzhledem u zakřivených zrcadel, nespočetněkrát jsme si prošli zrcadlové i křišťálové bludiště, nakoukli do nekonečné „studny“ vytvořené ze zrcadel a neméně zajímavý byl i velký kaleidoskop.

Poté jsme vyrazili na italskou zmrzlinu. V Podzámecké zahradě jsme v příjemném stínu poobědvali a vyfotili se s pávy, kteří se po celé zahradě ochočeně procházeli. Prohlédli jsme si zvířata – opice, papoušky, ptáky, drůbež aj. Prošli jsme téměř celou zahradu a dorazili k “lozícímu” stromu, u kterého jsme si zahráli pohybovou hru.

V Kroměříži nám čas rychle utekl a se spokojenou náladou jsme se vrátili rychlíkem domů. Budeme rádi vzpomínat.

Vaši páťáci 🙂