Pomoc našich deváťáků na pouti

V sobotu 18. září se uskutečnila pouť v Suché Lozi, jediném místě v naší olomoucké arcidiecézi, na kterém najdeme kostel svaté Ludmily. Po slavnostní mši svaté, kterou celebroval otec Petr Bulvas z Olomouce, se v okolí skautské klubovny konal program pro děti zaměřený právě na letošní jubilantku, svatou Ludmilu. Jednotlivá stanoviště zajišťovalo uherskobrodské Centrum pro rodinu ve spolupráci s dalšími pracovníky a dobrovolníky. Mezi ně patřili i naši deváťáci a jeden absolvent, konkrétně Jožka Lisoněk, Jirka Kubiš, Adriano a Alberto Nicolardi. Na svých stanovištích dětem pomáhali střílet z luku a přenášet míčky na lžičkách jako symbol trpělivosti. I naši kluci museli být trpěliví, zejména co se zimy týče, přece jen víkendové ochlazení bylo víc než výrazné…
Moc děkujeme za pomoc a reprezentaci školy!
Veronika Toralová