Milion dětí se modlí růženec

V roce 2005 vznikla ve Venezuele aktivita Milión dětí se modlí růženec a od té doby se šíří do zemí celého světa. Připadá to vždy na 18. říjen.

            Letos jsem zúčastnil této aktivity na 2. stupni KZŠ. Byl jsem pozván paní učitelkou Veronikou Toralovou. Bylo to velmi příjemné duchovní setkání, při kterém se modlili všechny žáci se svými třídními učitelkami. Vzpomněl jsem si na svá studia na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, kde jsem chodíval pravidelně každý den o velké přestávce modlit se do kaple se studenty desátek živého růžence.

Svatý Padre Pio řekl: „Milion dětí modlící se růženec změní svět.“ Věřím, že i dvě skupiny na KZŠ (1. a 2. stupeň) byly nápomocné této změně. Určitě to posvětilo i samotné žáky a učitelky.

Kéž i příští rok 18. října se zapojíme do této nádherné aktivity a spolupodílíme se na změně světa.

                                                                                                          P. Svatopluk Pavlica, farář