Nedělní mše svatá za naší školu

V neděli 14. 11. 2021 jsme se mohli společně setkat na mši svaté, kterou otec Svatopluk sloužil za všechny žáky, rodiče, zaměstnance a příznivce naší školy. Po mši následovalo před kostelem malé občerstvení.

Moc děkujeme ochotným pomocníkům z řad dětí i rodičů, kteří nám toto milé setkání pomohli nachystat a uskutečnit.

Přijměte srdečné pozvání na příští mši za KZŠ UB. Kdo by chtěl tato milá a příjemná setkání jakkoliv podpořit, ať už upečením dobrot či aktivním zapojením do liturgie, nechť se ozve kterékoliv paní učitelce nebo paní ředitelce.

Pán Bůh Vám to oplať a požehnej.

Mgr. Sylvie Píšková