Předškolička Čtení nás baví

Předškolička 25. 11. 2021 – Čtení nás baví

Ve čtvrtek 25. 11. se ve škole naši předškoláci sešli na další Předškoličce, aby si vyzkoušeli, jak budou v 1. třídě vypadat jejich počáteční hodiny čtení.

Po přečtení pohádky o Včelích medvídcích děti na interaktivní tabuli poznávaly „svoje písmenka“ a hledaly postavičky dětí z učebnice „Začínáme číst a psát“ podle slyšeného popisu. Podle předlohy postavily stavbu z kostek, zahráli jsme si hru na roboty – děti se snažily porozumět hláskovaným slovům a najít na tabuli odpovídající obrázek. Na závěr si ze samotvrdnoucí hmoty vymodelovaly začáteční písmenko svého jména.

Právě trénink sluchového vnímání je pro úspěšnou výuku čtení genetickou metodou naprosto nezbytný. Je zcela přirozené, že děti mohou zpočátku slyšet úplně něco jiného, než bylo hláskované slovo – např. místo slova K-O-Z-A mohou říct čaj – není to nic neobvyklého. Genetická metoda dětem umožňuje rychlejší čtení s porozuměním, slova se čtou po hláskách (podobně jako při „spelování“ v angličtině), neslabikuje se. Od počátku děti slova a později věty zapisují velkými tiskacími písmeny. Právě to, že žáci ihned zapisují to, co slyšeli, vede k silné motivaci a podpoře čtení a k rychlejšímu zapamatování písmen. Hra na roboty bude děti provázet po celou dobu 1. třídy, čímž si děti také chystají ouška pro výuku cizího jazyka.

Psaní do písanky se přesouvá zhruba na měsíc prosinec, do té doby se poctivě trénuje jemná motorika pomocí grafomotorických cvičení.

Zjednodušeně řečeno – genetická metoda vychází z intuitivního čtení po hláskách, které si osvojují už předškoláci. Za autora této metody je považován spisovatel a pedagog Josef Kožíšek, který ji použil v čítance Poupata již v roce 1913. Takže nic převratného. Ale také to není metoda „samospasitelná“, každé učení vyžaduje poctivost, trpělivost a pravidelnost.

Takže, milí budoucí prvňáčci, můžete se doma s rodiči vrhnout na hraní na roboty. My se na Vás budeme těšit při dalším setkání, tentokrát až 24. 2. 2022.

Štěpánka Kachníková