Vyhlášení ředitelského volna

Ve dnech: 20. 12. – 22. 12. 2021

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ředitelské volno.

Důvodem vyhlášení ředitelského volna je kritický personální stav v důsledku epidemie, prodloužení vánočních prázdnin a získání času na útlum epidemie.

Školní družina ve dnech ředitelského volna bude v provozu dle předběžného zájmu.
Uzavření školy bylo oznámeno zřizovateli školy.

Mgr. Klára Sovadinová, ředitelka školy