Výstava Morava v díle Joži a Franty Uprkových

Dne 7.12.2021 v rámci výtvarné výchovy žáci 4. a 5. třídy navštívili výstavu s doprovodným programem pana Roberta Provodovského v Muzeu J. A. Komenského s názvem Morava v díle Joži a Franty Uprkových. Děti si prohlédly obrazy Joži Uprky, připomněly si dřívější způsob života, oblékání, slavnosti, které Joža ve svých obrazech zachycoval, seznámily se s výtvarnými technikami. Po zhlédnutí výstavy následoval doprovodný program pod vedením pana Roberta Provodovského, ve kterém děti kreslily danou krajinu, společně vytvářely obraz- koláž z jednotlivých prvků a na závěr vytvořily obraz, který se jim opravdu podařil. Výstava i doprovodné aktivity děti velmi zaujaly.

Vyučující: Miriam Bartošová

Asistent pedagoga: Miriam Nicolardi