POMOC UKRAJINĚ

Minulý týden se naše škola zapojila do přímé pomoci lidem na Ukrajině.

Sbírku zdravotnického materiálu zorganizovala naše bývalá kolegyně, která ji v pátek 4. 3. odvezla do ostravsko-opavské diecéze. V sobotu ráno byla pomoc převezena na slovensko-ukrajinskou hranici a předána ukrajinskému knězi Luku Buňakovi z kláštera sv. Mikuláše v Malém Berezném, který se stará o raněné a uprchlíky. Tento kněz sám o tuto konkrétní pomoc své přátele z ostravsko-opavské diecéze požádal.
Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše dary a za Vaše modlitby.