Předškolička- Vítání jara

Ve čtvrtek 24.3.2022 proběhla poslední Předškolička školního roku 2021/2022. Název Vítání jara sám předškoláčkům napověděl, že se ocitnou v novém ročním období, které vystřídalo zimu. Na předškoláčky a jejich rodiče při uvítání čekalo překvapení v podobě vystoupení žáků 5. třídy, kteří ve stejnojmenném názvu vystoupení Vítání jara děti zavedli svým vyprávěním, zpěvem a tancem do postního období a nezapomněli ani na velký křesťanský svátek Velikonoce. Žáci seznámili děti s postními nedělemi, s pašijovým týdnem, s ukřižováním a vzkříšením Ježíše Krista a s tradicí koledování. Po vystoupení si předškoláčci s paní učitelkou zatancovali a zazpívali písničky, které slyšeli ve vystoupení: Neseme my Mařenu, Smrt plave po vodě, Líto, O beránkovi. Poté se s radostí pustili do vyrábění velikonočního beránka otiskováním bublinové fólie a velikonočního vajíčka, kdy děti omotávaly vajíčko z kartonu barevnou vlnou a přilepovaly ozdoby. Výrobky se dětem velmi povedly. Na závěr Předškoličky si děti pochutnaly na typickém velikonočním pokrmu- velikonočním mazanci. Mezitím co předškoláčci tvořili svá díla, jejich rodičům se věnovala paní ředitelka Klára Sovadinová, která rodičům poskytovala informace o zápisu do 1. třídy. Zápis do 1. třídy se uskuteční 21.4.2022. Na budoucí prváčky se už těšíme.

Miriam Bartošová