Dopravní soutěž ve školní družině

Dne 27.dubna se uskutečnila DRUŽINOVÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ. Předcházela jí pečlivá měsíční příprava v podobě zábavných her, naučných videí i praktických ukázek a úkolů. Děti nám předvedly, že se perfektně orientují v dopravních značkách i pravidlech silničního provozu. Nejúspěšnější řešitelé se potom mohli těšit na krásnou praktickou odměnu a všichni účastníci na malou sladkou cenu útěchy.