Dnes jím jako Keňan

Že neznáme vynikající keňské vytrvalce??  To sice ne, ale lvíčka Simbu z filmu Lví král známe všichni. A už také víme, že slovo simba pochází ze svahilštiny a znamená lev. „Svahilština je kromě angličtiny úředním jazykem v Keni. Keňa je země, kde stále ještě putují pastevci se svými stády jako jejich předkové před staletími, šamani vyhánějí…