Dnes jím jako Keňan

Že neznáme vynikající keňské vytrvalce??  To sice ne, ale lvíčka Simbu z filmu Lví král známe všichni. A už také víme, že slovo simba pochází ze svahilštiny a znamená lev.

„Svahilština je kromě angličtiny úředním jazykem v Keni. Keňa je země, kde stále ještě putují pastevci se svými stády jako jejich předkové před staletími, šamani vyhánějí zlé duchy, domorodci nosí krásné ozdoby, provádějí rituály… Nalezneme tam nejznámější národní parky a rezervace na světě, největší pouštní jezero světa Turkana a druhou nejvyšší horu Afriky. Keňa je také nazývána zemí dětí, protože polovině obyvatel není ani dvacet let….“

Toto a mnoho dalšího jsme se dozvěděli díky projektu, který každoročně pro školy připravuje Tým salesiánů Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. v kampani

„Smyslem této kampaně je seznámit žáky se životem dětí v rozvojových zemích, rozšířit jim obzory a vzbudit u nich zájem o okolní svět. Je to také skvělá šance, jak dětem pomoci uspořádat si lépe priority a také se dozvědět něco nového.“

Příležitost k poznávání Keni měli v minulých dnech alespoň ve dvou hodinách výuky žáci 8. a 9. třídy, čtvrťáci se této africké zemi mohli věnovat čtyři hodiny. Kluci čtvrťáci si tak zvládli vytvořit i masajský štít s oštěpy, děvčata zase navléknout několikery korále.

Protože ve škole nemáme podmínky k většímu vaření, podívali jsme se pouze na videa přípravy keňských pokrmů. Jídlo je prosté a dá se uvařit ze surovin u nás dostupných. Na recepty se můžete podívat na internetových stránkách a doma si něco s rodiči uvařit. A kdo chce, může částku, kterou ušetří uvařením levného pokrmu, věnovat dobrovolníkům, kteří se dětem v Keni věnují a pomáhají jim. My jsme měli ve třídě kasičku, do níž děti mohly přispět.  Vybrali jsme 2 000 Kč, částka bude zaslána na příslušný účet. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Do projektu Dnes jím jako… jsme se zapojili už poněkolikáté. Proč? Je třeba si neustále uvědomovat, jak moc se máme dobře, a že jsou na světě děti, které naši pomoc potřebují a jsou za ni vděčné. A navíc – patronem naší školy je svatý Dominik Savio, žák Dona Bosca, zakladatele Saleziánů. Tak určitě pomáháme na správném místě.

Štěpánka Kachníková