Informace k začátku školního roku

Čtvrtek 1.9.

1. a 2. stupeň

  • Zahájení mší svatou v 8:00 ve farním kostele – sraz žáků před kostelem
  • Po mši odchod s třídní učitelkou do školy (rodiče prvňáčků mohou jít do školy s dětmi)
  • Konec vyučování pro všechny žáky přibližně 10:30 (pokud žák nejde na oběd nebo do družiny odchází domů)
  • Oběd se vydává od 11:00 (1. st. od 11:15) – možnost ve škole počkat (oběd je automaticky přihlášený, pokud o něj nemáte zájem musíte si jej odhlásit)

Družina

  • Je v provozu od tohoto dne
  • Pokud máte zájem ji využít, je nutné odevzdat přihlášku a odchodový lístek (pokud jste tak dosud neučinili) – bez těchto dokumentů nebude možné družinu využít
  • Ranní družina bude otevřena od 6:15, odpolední družina do 15:00

Pátek 2.9.

1. a 2. stupeň

  • Vyučování pro žáky všech tříd končí v 11:40 – žáci budou postupně po třídách odcházet na oběd

Družina

  • Školní družina je v běžném provozu: ranní od 6:15, odpolední do 16:30. V případě využití družiny, je nutné mít odevzdaný vyplněný odchodový lístek.