Zahájení školního roku

Ve čtvrtek 1. září jsme se všichni sešli ve farním kostele v Uherském Brodě, abychom společně zahájili nový školní rok a prosili Pána o požehnání do všeho, co nás čeká. Mši svatou sloužil otec děkan Svatopluk Pavlica spolu s novým kaplanem Petrem Janíčkem a přidal se také nový jáhen uherskobrodského děkanátu pan Zbyněk Král z Bánova. Věříme, že všichni si podnětné kázání o poslušnosti vezmou k srdci😊 Na závěr mše svaté byli speciálně přivítáni naši prvňáčci, kterých letos usedá do lavic celkem jedenáct. Krásným okamžikem bylo jejich šerpování, kterého se zdatně zhostili všichni přítomní deváťáci, a pomyslně tak předali štafetu svým nejmladším spolužákům.
Přejeme všem pohodový a úspěšný celý školní rok!
Mgr. Veronika Toralová