18. 9. Mše za Katolickou ZŠ

Přijměte srdečné pozvání na nedělní mši svatou 18. září v 10:15 ve farním kostele.

Mše bude sloužena za všechny žáky, rodiče, zaměstnance, absolventy i přátele naší školy.

Sbírka ze mše bude věnována na potřeby KZŠ.

Všem dárcům upřímně děkujeme.