Volby do školské rady


Dne 26. a 29. 9. proběhly ve škole na Jirchářské volby do školské rady.
Volební komise pracovala ve složení Jana Chvílová, Miriam Nicolardi a Štěpánka
Kachníková. Způsob vyhlášení, příprava voleb, průběh a hlasování byly v souladu
s ustanovením školského zákona.


Z řad zástupců rodičů byl zvolen pan Ing. Jiří Sukup, z řad pedagogických
pracovníků byla zvolena paní Ing. Miriam Nicolardi. Oběma zvoleným členům
blahopřejeme.