Nové interaktivní tabule

V letošním roce byly zakoupeny 2 panely a o prázdninách instalovány do 1. a 4. třídy. Celkové náklady na pořízení a instalaci panelů jsou 185 578,-Kč Finanční prostředky nám poskytli tito dárci: Spolek rodičů 100 000,-Kč IMTRADEX, a.s. 20 000,-Kč ASTRA, spol. s. r. o. 15 000,-Kč Drobní dárci: 15 000,-Kč Renovabis:  9 422,- Kč Zbývá doplatit 26 150,-Kč (na tento…