Nové interaktivní tabule

V letošním roce byly zakoupeny 2 panely a o prázdninách instalovány do 1. a 4. třídy.

Celkové náklady na pořízení a instalaci panelů jsou 185 578,-Kč

Finanční prostředky nám poskytli tito dárci:

Spolek rodičů 100 000,-Kč

IMTRADEX, a.s. 20 000,-Kč

ASTRA, spol. s. r. o. 15 000,-Kč

Drobní dárci: 15 000,-Kč

Renovabis:  9 422,- Kč

Zbývá doplatit 26 150,-Kč (na tento účel byla uskutečněna sbírka ve farním kostele dne 18.9.).

Interaktivní obrazovka nebo-li ActivPanel je dotyková obrazovka, která na rozdíl od interaktivní tabule obsahuje vlastní Android prostředí, které z něj dělá obrovský tablet v čele učebny.

Usnadňuje práci učitelů i žáků – využitím interaktivních učebnic, které žáci mají v běžné tištěné podobě. Možnost využití aplikací vhodných k výuce a procvičování.

Využití jako „běžné tabule“ s velkou škálou různých funkcí

  • nabídka druhů řádků – linky, čtverečky, pomocné linky, notová osnova
  • pravítko, kružítko, úhloměr
  • volba druhů čar: tužka, fixa pro zvýraznění již napsaného textu
  • možnost rozdělení tabule pro 2 žáky, mohou pracovat oba současně.
  • snadné propojení s další technikou (mobil, tablet, flash disk
  • hodiny, stopky, mapy
  • využití ve všech školních předmětech

Děkujeme všem dárcům, kteří nás již finančně podpořili i těm, kteří teprve podpoří.

Rádi bychom zakoupili další tabuli/tabule do učeben 2.stupně.

Dar lze zaslat přímo na účet školy č. 210454545/0300. Následně může být v případě potřeby dárce vystavena darovací smlouva.