Šesťáci úspěšně prošli pravěkem!

Na závěr dějepisného povídání o dávné minulosti jsme se v úterý 15. 11. vypravili do nové expozice s názvem Pravěk Uherskohradišťska, která je ke zhlédnutí v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.

Po úvodním shrnutí pravěku, procházce haptickou stezkou, kde si mohou návštěvníci osahat pravěké předměty, a po rozřazovací aktivitě využili žáci ještě možnosti vyrobit si pravěký šperk.

Dějepisná exkurze se nám velmi vydařila.

Pravěk za námi, vzhůru do starověku!

Mgr. Sylvie Píšková