Řemeslo má zlaté dno

V rámci projektu IROP (integrovaný regionální operační program) si v rámci pracovních činností mohli žáci 7. a 9. ročníku od října do prosince vyzkoušet něco málo z řemesel, která se vyučují na SOU UB.

První skupina si vybrala pracovní odpoledne jako klempíř. Naučili se tak pracovat s plechem, nůžkami na ohýbání a pájkou. Výsledkem byl krásný vánoční svícen. V mezičase si také mohli vyzkoušet obor malíř.

Druhá skupina si vyzkoušela truhlařinu. Nejprve si pečlivě obrousili dřevo a následně si za pomocí akuvrtačky sestavili velmi hezké lucerničky.

Pracovní odpoledne v rámci projektu IROP zakončili automechanici. Naši žáci měli možnost sledovat výměnu pneumatiky, moderní techniku, která umožňuje učňům celkový servis automobilů, rozebranou elektroinstalaci, soutěžní projekty učňů a na závěr jsme absolvovali prohlídku školy.

Během těchto odpolední pracovali všichni velmi dobře, byli šikovní a ukázali, že se pořekadlo “zlaté české ručičky” neříká nadarmo.

Tímto moc děkujeme SOU UB, které pro nás pracovní odpoledne připravilo. Snad to některým našim žákům alespoň trochu pomohlo při výběru budoucího povolání.

Mgr. Sylvie Píšková