Školní kolo recitační soutěže na 1.stupni

V den vysvědčení 31. ledna jsme se rozhodli uspořádat školní recitační soutěž. Děti, které postoupily z třídního kola, předvedly své výkony před svými spolužáky a kamarády z celého prvního stupně. Do poroty zasedly paní učitelky Štěpánka Kachníková, Miriam Bartošová a paní vychovatelka Pavla Gregůrková. Účastnilo se celkem 24 recitátorů a soutěžilo se ve 3 kategoriích. Děti se zhostily svého úkolu zarecitovat báseň nebo prozaický text velmi zodpovědně.

Do okrskového kola postupují tito žáci:

0. kategorie (1. třída): 1. místo – Lucie Skopalová

                                    2. místo – Julie Ondrášová

                                    3. místo – Roman Bulejko

1. kategorie (2. třída): 1. místo – Jan Kouřil

                                    2. místo – Alice Bábíková

2. kategorie (4. a 5. třída): 1. místo – Lukáš Bulejko

                                           2. místo – Zachary M. Thibedeau

                                           3. místo – Barbora Běhalová

Všichni postupující byli odměněni diplomem, knihou nebo malým dárkem. A protože porotu určitým způsobem zaujaly výkony i některých dalších dětí, rozhodla se je ocenit a odměnit cenou poroty:

Tereza Buráňová (1. třída)

Zlata Ficalová (2. třída)

Štěpán Vaškových (4. třída)

Okrskové kolo se uskuteční ve středu 1. března v Knihovně Františka Kožíka v Uh. Brodě. Postupujícím recitátorům přejeme hodně zdaru!

Bc. Pavla Gregůrková