Křížová cesta ve školní družině

V rámci postní doby jsme se v naší družině rozhodli pomodlit se křížovou cestu. Ve středu 1. března se tedy sešly děti z obou oddělení, symbolicky jsme zapálili 14 svící a vyvolení čtenáři se pustili do čtení jednotlivých zastavení.

Dospělí se křížovou cestu modlí s obrazy, které většinou visí v kostele. My jsme se pomodlili s kreslenými obrázky, kde každé zastavení mělo i svůj konkrétní příběh, který se může dětem v průběhu jejich dětství klidně stát. Z každého příběhu pak plynula nějaká myšlenka, například když z různých příčin zakopáváme, někdo se nám směje, něco nás bolí, v takové chvíli můžeme mít před očima Ježíše, který se zvedl a statečně šel dál.

Při modlitbě křížové cesty jsme mysleli na všechny děti na světě, zvláště na ty, které trpí hladem, nemocemi, umírají ve válkách a při těžkých pracích.

Smiluj se nad námi, Ježíši. Smiluj se nad námi.