Mary´s Meals

Osvětová přednáška na KZŠ

Mary’s Meals je mezinárodní hnutí podporované lidmi nejrůznějších zájmů z rozličných částí světa.

Jeho posláním je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že ti, kteří mají více než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.

Více na: https://www.marysmeals.cz/