5.A v Praze

Na výlet do Prahy jsme se pečlivě připravovali v hodinách vlastivědy, VV a PČ. Měli jsme dopodrobna naplánovanou trasu a každý z žáků měl z domu připravené nejdůležitější informace k některé z nejznámějších pamětihodností Prahy, se kterými nás na konkrétním místě seznámil. Výlet se velmi vydařil, počasí nám přálo. Viděli jsme toho opravdu hodně, zúročili jsme…