Zahájení nového školního roku

Zahájení školního roku

V pondělí 4. září jsme se všichni sešli ve farním kostele v Uherském Brodě, abychom společně zahájili nový školní rok a prosili Pána o požehnání do všeho, co nás čeká. Mši svatou sloužil otec Petr Bulvas, který za náma přijel až z Olomouce, spolu s otcem děkanem Svatoplukem Pavlicou a kaplanem Petrem Janíčkem.

Na závěr mše svaté byli speciálně přivítáni naši prvňáčci. Krásným okamžikem bylo jejich šerpování, kterého se zhostila jejich třídní učitelka Štepánka Kachníková a paní ředitelka.

Přejeme všem pohodový a úspěšný celý školní rok!