Tajemná výprava za pokladem Karpat

Na první setkání Předškoličky přišlo několik nedočkavých zlatokopů, kteří přišli pátrat po “pokladu Bílých Karpat”.

Předškoláci si nejprve prohlédli třídy 1. stupně, kde si společně zazpívali, zacvičili a zatančili. Pak se plní nadšení vydali pátrat po zlatu a stříbru do ulic města. Celou výpravu doprovázel pan kameraman TV Noe. Pomocí tajných dopisů se děti dostaly přes akvária rybiček, výrobu medu včeliček, práci pekařů a tajuplné čtení knih až k vytouženému pokladu, který rýžovaly z písku.

Velké poděkování za přípravu napínavého putování a napečení sladkých dobrot patří paním učitelkám Bartošové, Bulejkové a paní ředitelce. Na závěr setkání si děti v jídelně školy pochutnaly na připravené svačince.