Hrátky s písmenky

Ve středu v podvečer se sešli v naší škole budoucí prvňáčci, aby si vyzkoušeli, jak se učíme číst u nás v 1. třídě. Procvičili jsme si oči, uši, prsty a protáhli jsme si nejen ruce, ale i celé tělo. Nakonec si děti vytvořily své písmenko mozaikou z papíru. Všichni byli moc šikovní a teď už ví, jak mohou doma trénovat 😉.

Milé děti, milí rodiče, těšíme se na Vás na další Předškoličce v únoru při fašankovém veselí. Zároveň Vás všechny srdečně zveme na Den otevřených dveří ve středu 22. 11.