Nové interaktivní tabule

V letošním roce byly zakoupeny 2 panely a o prázdninách instalovány do 1. a 4. třídy. Celkové náklady na pořízení a instalaci panelů jsou 185 578,-Kč Finanční prostředky nám poskytli tito dárci: Spolek rodičů 100 000,-Kč IMTRADEX, a.s. 20 000,-Kč ASTRA, spol. s. r. o. 15 000,-Kč Drobní dárci: 15 000,-Kč Renovabis:  9 422,- Kč Zbývá doplatit 26 150,-Kč (na tento…

Sportovní den

Dne 28.6. se všichni žáci naší školy sešli na orelském stadionu, aby předvedli své sportovní dovednosti. Disciplíny vymýšleli a připravovali žáci 8. a 9. ročníku. Své síly tak mohli všichni změřit například ve: skoku z místa, skoku přes švihadlo, hodu balónkem či driblingu. Nechyběla ani florbalová dráha a náročné angličáky. Přesto, že sluníčko pekelně hřálo,…

Výlet 8. třídy do Zlína

Společně s šesťáky jsme se 22. června vypravili autobusem do Zlína. Většina z nás byla unavená z předchozího výletu, ale protože nás čekala laser game, tak jsme na to brzy zapomněli. Po příjezdu do Zlína jsme se vydali navštívit jedno z vrcholných děl moderní československé architektury, a to administrativní budovu firmy Baťa označovanou číslem 21. Tato 77 a…

Výlet 8. třídy do Brna

Na výlet do Brna jsme se vydali společně s 6. třídou 21. června, kdy jsme se v brzkých ranních hodinách sešli na terminálu v Uherském Brodě. Autobus se průběžně plnil cestujícími, a tak někteří z nás museli stát, protože pustili sednout starší lidi. Po příjezdu do Brna jsme se přesunuli z autobusového nádraží na tramvaj. Paní učitelky po usilovném boji…

Den pro rodinu

V sobotu 4. června se konala na Orelském stadionu velká nová akce – Den pro rodinu. Tento nápad vzešel z farnosti, jednalo se o propojení bývalé Zahradní slavnosti naší školy a Farního dne naší farnosti. Dalším pořadatelem bylo také Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod a samozřejmě brodská organizace Orel, která nám poskytla veškeré zázemí. Každý člen…

Předškolička- Pojďte s námi za pohádkou… Masopust

Dne 24.2.2022 se uskutečnila pro budoucí prváčky Předškolička s názvem Pojďte s námi za pohádkou. Děti zavedla stejnojmenná písnička do pohádky O červené Karkulce. V rámci pohádky děti plnily řadu pohybových, hudebních, jazykových, matematických a výtvarných úkolů. Předškolička se taky věnovala končícímu období masopustu, děti si zazpívaly píseň Jemine, domine, nazdobily si obličejovou masku medvěda a nechybělo ani…