Den pro rodinu

V sobotu 4. června se konala na Orelském stadionu velká nová akce – Den pro rodinu. Tento nápad vzešel z farnosti, jednalo se o propojení bývalé Zahradní slavnosti naší školy a Farního dne naší farnosti. Dalším pořadatelem bylo také Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod a samozřejmě brodská organizace Orel, která nám poskytla veškeré zázemí. Každý člen…

Předškolička- Pojďte s námi za pohádkou… Masopust

Dne 24.2.2022 se uskutečnila pro budoucí prváčky Předškolička s názvem Pojďte s námi za pohádkou. Děti zavedla stejnojmenná písnička do pohádky O červené Karkulce. V rámci pohádky děti plnily řadu pohybových, hudebních, jazykových, matematických a výtvarných úkolů. Předškolička se taky věnovala končícímu období masopustu, děti si zazpívaly píseň Jemine, domine, nazdobily si obličejovou masku medvěda a nechybělo ani…

ISIC Scholar

Díky spolupráci spolku rodičů s vedením školy, zavádí KZŠ pro své žáky možnost zřídit si průkaz ISIC Scholar (Školák). KZŠ je tak jedinou základní školou v Uherském Brodě, která tuto možnost nabízí. Informace o průkazu: https://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic-skolak/ Jedná se o mezinárodní průkaz žáka, na který je možné čerpat řadu výhod a slev. Slevy: www.isic.cz/slevy/ Jeho zřízení…

Vyhlášení ředitelského volna

Ve dnech: 20. 12. – 22. 12. 2021 V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji ředitelské volno. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je kritický personální stav v důsledku epidemie, prodloužení vánočních prázdnin a získání času na útlum epidemie. Školní družina ve dnech ředitelského volna…

Mikulášská obchůzka

Ani letošní deváťáci nezklamali a potěšili žáky naší školy – až na ty, kteří se momentálně učili on-line z domu – a také zaměstnance návštěvou Mikulášské družiny. Menší zástup andělů a čertů v čele se sv. Mikulášem si vyslechl písničky i modlitbu v podání prvostupňových dětí i dětí ze skupinky Justýnka. Mikuláš děti chválil, občas pokáral, ale nakonec…