Batůžkový projekt

V měsíci říjnu pořádá Katolická základní škola spolu s farností Uherský Brod misijní aktivitu „Batůžkový projekt do škol“. Je to doplňková aktivita mezinárodního charitativního hnutí Mary´s Meals. (Většina z Vás toto hnutí zná již z podobných projektů, kterých jsme se zúčastnili v minulých letech.) Zapojení do této sbírky je zcela dobrovolné, každý může přispět podle svého uvážení a možností. Batůžky…

Zahájení nového školního roku

Zahájení školního roku V pondělí 4. září jsme se všichni sešli ve farním kostele v Uherském Brodě, abychom společně zahájili nový školní rok a prosili Pána o požehnání do všeho, co nás čeká. Mši svatou sloužil otec Petr Bulvas, který za náma přijel až z Olomouce, spolu s otcem děkanem Svatoplukem Pavlicou a kaplanem Petrem Janíčkem. Na…

5.A v Praze

Na výlet do Prahy jsme se pečlivě připravovali v hodinách vlastivědy, VV a PČ. Měli jsme dopodrobna naplánovanou trasu a každý z žáků měl z domu připravené nejdůležitější informace k některé z nejznámějších pamětihodností Prahy, se kterými nás na konkrétním místě seznámil. Výlet se velmi vydařil, počasí nám přálo. Viděli jsme toho opravdu hodně, zúročili jsme…

PO STOPÁCH KOMENSKÉHO

Muzeum JAK Uh. Brod Ve středu 14. 6. jsme se se třídou zúčastnili programu v muzeu s názvem Jan Amos Komenský a jeho Orbis pictus. Dozvěděli jsme se zajímavosti o jeho životě a díle, vyplnili jsme pracovní list s otázkami, na které jsme vyhledávali odpovědi na stěnách informačního tunelu. Ve starodávné třídě jsme si pak vyzkoušeli vyučování jako…

Pasování na čtenáře📖

Ve středu 7.6. 2023 byli naši prváčci v knihovně Františka Kožíka slavnostně uvedeni do světa čtenářů. Děti prokázaly své čtenářské dovednosti čtením a dějovým sestavením pohádky Perníková chaloupka, poskládáním svého jména z písmen. Po složení čtenářského slibu prošly oknem do světa čtenářů. Děti získaly průkazku do knihovny, knížku Křeček v letu a mohly si už…

Dnes jím jako Papuánec

Letos jsme se s projektem Salesiánské asociace Dona Bosca „Dnes jím jako…“ přenesli do země Papua – Nová Guinea. Ochutnali jsme papuánský „aigir“, dozvěděli jsme se spoustu nových informací, prohlédli si hodně fotek a zhlédli několik zajímavých videí, z nichž některá natočili naši čeští dobrovolníci, kteří zde pracují jako pedagogičtí pracovníci nebo zdravotníci. Pojďte „ochutnat“ s námi… https://www.dnesjimjako.cz/…

Olympiáda 1. stupně v Uh. Hradišti

Ve středu 17. 5. jsme se vypravili s několika sportovci z 1. stupně na olympiádu žáků 1. stupně v Uherském Hradišti. Akce se konala na městském atletickém stadionu v UH. Ráno jsme vyrazili vlakem, a i když nám tento den nepřálo počasí – bylo chladno a zpočátku i deštivo, děti se se zápalem zapojily do atletických disciplín: běh na…

Úklid Židovny

V pátek 21. 4. jsme se místo oslav Dne Země na náměstí rozhodli, že pro naši Zemi a pro sídliště Židovna uděláme něco užitečnějšího. Vyrazili jsme po třídách vybaveni rukavicemi, pytli a nezbytným poučením o BOZ do jednotlivých ulic a nasbírali jsme čtyři pytle odpadků. Kromě plastových lahví, spousty igelitů, plechovek či rozbitých hraček, jsme…

Předškolička Jaro s pohádkou

Ve středu 15. 3. 2023 proběhla na KZŠ poslední Předškolička pro budoucí prvňáčky. Už sám název Předškoličky Jaro s pohádkou dětem napověděl, na co se mají tentokrát těšit. Přece na jaro a pohádky. V úvodu Předškoličky uvítali svým vystoupením naši prvňáčci. Prváčci dětem zahráli tři veršované pohádky od Františka Hrubína- Princezničku na bále, Perníkovou chaloupku a Červenou…

Mary´s Meals

Osvětová přednáška na KZŠ Mary’s Meals je mezinárodní hnutí podporované lidmi nejrůznějších zájmů z rozličných částí světa. Jeho posláním je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že ti, kteří mají více než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb. Více na: https://www.marysmeals.cz/