Družinová recitační soutěž

Dne 18.října se uskutečnila družinová recitační soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 19 dětí z 1.-5.třídy. Odborná porota vůbec neměla lehké rozhodování, protože recitátoři byli velmi dobře připraveni. Za odvahu, snahu a poctivý trénink si všechny děti zasloužily drobnou odměnu a na vítěze čekala krásná cena v podobě knihy. Porota se rozhodla ocenit tyto recitátory: 1. kategorie: 1.…

Dnes jím jako Keňan

Že neznáme vynikající keňské vytrvalce??  To sice ne, ale lvíčka Simbu z filmu Lví král známe všichni. A už také víme, že slovo simba pochází ze svahilštiny a znamená lev. „Svahilština je kromě angličtiny úředním jazykem v Keni. Keňa je země, kde stále ještě putují pastevci se svými stády jako jejich předkové před staletími, šamani vyhánějí…

Družinová olympiáda

Krásné květnové počasí nás opět nabilo energií a my se s nadšením pustili do zlepšování fyzické kondice. Po dvoutýdenním vyčerpávajícím tréninku nastal čas změřit své síly. Děti se v průběhu tří dnů utkaly ve třech olympijských disciplínách – hodu, skoku a běhu. Poctivá příprava byla vidět. Naši družinoví sportovci podali úžasné výkony a paní vychovatelky rozdaly…

Výtvarná soutěž ve školní družině

U nás v družince nejen rádi tvoříme a malujeme, ale také si o umění rádi vyprávíme. Tentokrát se náš zájem soustředil na nádherné období RENESANCE a BAROKA. Ukázali jsme si díla velkých malířů i architektů, s pomocí tabletů jsme si vyhledali hlavní znaky těchto uměleckých slohů a porovnávali je s jinými obdobími. Na toto naše umělecké okénko poté…

Dopravní soutěž ve školní družině

Dne 27.dubna se uskutečnila DRUŽINOVÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ. Předcházela jí pečlivá měsíční příprava v podobě zábavných her, naučných videí i praktických ukázek a úkolů. Děti nám předvedly, že se perfektně orientují v dopravních značkách i pravidlech silničního provozu. Nejúspěšnější řešitelé se potom mohli těšit na krásnou praktickou odměnu a všichni účastníci na malou sladkou cenu útěchy.

Ukliďme Česko – ukliďme Židovnu

Ve středu 20. dubna vyrazila parta pracantů složená z žáků a učitelek 1. stupně KZŠ do ulic sídliště Židovna, aby je zase po 2 letech lockdownu vyčistila od nepořádku, který se pod okny bytů nakupil. Sesbíraly se 4 pytle, po jejich zvážení váha ukázala 16 kg. Děkujeme všem zúčastněným za záslužnou práci!

Družinový zpěváček

Protože nám již třetím rokem chybí okrskové družinové soutěže, rozhodli jsem se v měsíci březnu uspořádat Družinového zpěváčka. Zúčastnily se děti z 1., 3. a 4. třídy, které si měly vybrat moravskou lidovou píseň. S pomocí paní vychovatelky Pavly zpěváci a zpěvačky pilně cvičili a 23. března se se svými výkony ukázali kamarádům a spolužákům…

POMOC UKRAJINĚ

Minulý týden se naše škola zapojila do přímé pomoci lidem na Ukrajině. Sbírku zdravotnického materiálu zorganizovala naše bývalá kolegyně, která ji v pátek 4. 3. odvezla do ostravsko-opavské diecéze. V sobotu ráno byla pomoc převezena na slovensko-ukrajinskou hranici a předána ukrajinskému knězi Luku Buňakovi z kláštera sv. Mikuláše v Malém Berezném, který se stará o raněné a uprchlíky. Tento…