Dnes jím jako Keňan

Že neznáme vynikající keňské vytrvalce??  To sice ne, ale lvíčka Simbu z filmu Lví král známe všichni. A už také víme, že slovo simba pochází ze svahilštiny a znamená lev. „Svahilština je kromě angličtiny úředním jazykem v Keni. Keňa je země, kde stále ještě putují pastevci se svými stády jako jejich předkové před staletími, šamani vyhánějí…

Družinová olympiáda

Krásné květnové počasí nás opět nabilo energií a my se s nadšením pustili do zlepšování fyzické kondice. Po dvoutýdenním vyčerpávajícím tréninku nastal čas změřit své síly. Děti se v průběhu tří dnů utkaly ve třech olympijských disciplínách – hodu, skoku a běhu. Poctivá příprava byla vidět. Naši družinoví sportovci podali úžasné výkony a paní vychovatelky rozdaly…

Výtvarná soutěž ve školní družině

U nás v družince nejen rádi tvoříme a malujeme, ale také si o umění rádi vyprávíme. Tentokrát se náš zájem soustředil na nádherné období RENESANCE a BAROKA. Ukázali jsme si díla velkých malířů i architektů, s pomocí tabletů jsme si vyhledali hlavní znaky těchto uměleckých slohů a porovnávali je s jinými obdobími. Na toto naše umělecké okénko poté…

Dopravní soutěž ve školní družině

Dne 27.dubna se uskutečnila DRUŽINOVÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ. Předcházela jí pečlivá měsíční příprava v podobě zábavných her, naučných videí i praktických ukázek a úkolů. Děti nám předvedly, že se perfektně orientují v dopravních značkách i pravidlech silničního provozu. Nejúspěšnější řešitelé se potom mohli těšit na krásnou praktickou odměnu a všichni účastníci na malou sladkou cenu útěchy.

Ukliďme Česko – ukliďme Židovnu

Ve středu 20. dubna vyrazila parta pracantů složená z žáků a učitelek 1. stupně KZŠ do ulic sídliště Židovna, aby je zase po 2 letech lockdownu vyčistila od nepořádku, který se pod okny bytů nakupil. Sesbíraly se 4 pytle, po jejich zvážení váha ukázala 16 kg. Děkujeme všem zúčastněným za záslužnou práci!

Družinový zpěváček

Protože nám již třetím rokem chybí okrskové družinové soutěže, rozhodli jsem se v měsíci březnu uspořádat Družinového zpěváčka. Zúčastnily se děti z 1., 3. a 4. třídy, které si měly vybrat moravskou lidovou píseň. S pomocí paní vychovatelky Pavly zpěváci a zpěvačky pilně cvičili a 23. března se se svými výkony ukázali kamarádům a spolužákům…

POMOC UKRAJINĚ

Minulý týden se naše škola zapojila do přímé pomoci lidem na Ukrajině. Sbírku zdravotnického materiálu zorganizovala naše bývalá kolegyně, která ji v pátek 4. 3. odvezla do ostravsko-opavské diecéze. V sobotu ráno byla pomoc převezena na slovensko-ukrajinskou hranici a předána ukrajinskému knězi Luku Buňakovi z kláštera sv. Mikuláše v Malém Berezném, který se stará o raněné a uprchlíky. Tento…

Středověký den ve školní družině

Začátek druhého pololetí byl ve školní družině věnován středověké tématice. Děti se prostřednictvím četby, her, soutěží a naučných dokumentů seznamovaly blíže s tímto historickým obdobím. 1.března se potom uskutečnil PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA STŘEDOVĚK, který toto téma krásně uzavřel. Na několika stanovištích bylo možné vyzkoušet si třeba dobývání hradu nebo si zahrát na středověkého návrháře. Co…

Družinový karneval

V úterý 22.2. se školou rozezněla taneční hudba a děti se nám opět po roce proměnily k nepoznání. Školní družinou se proháněl drak, kocour, mušketýr, indiáni, krásné princezny i děsivé čarodějnice. Na návštěvu zavítaly také Šebestová se Sněhurkou v podání praktikantek, které vypomáhaly s organizací akce. Ve dvouhodinovém programu si děti pořádně zaskotačily i zasoutěžily…