Šesťáci úspěšně prošli pravěkem!

Na závěr dějepisného povídání o dávné minulosti jsme se v úterý 15. 11. vypravili do nové expozice s názvem Pravěk Uherskohradišťska, která je ke zhlédnutí v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Po úvodním shrnutí pravěku, procházce haptickou stezkou, kde si mohou návštěvníci osahat pravěké předměty, a po rozřazovací aktivitě využili žáci ještě možnosti vyrobit…

Deváťáci si prohlédli střední školy

Ve středu 9. listopadu jsme se s deváťáky vypravili na přehlídku středních škol, která se konala v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Pro návštěvníky byly připraveny tři prostory, ve kterých se velice atraktivním způsobem představilo více než 36 středních škol nejen zlínského kraje. Snad si naši deváťáci prohlédli pečlivě všechny prezentující se školy. Nabídka byla…

18. 9. Mše za Katolickou ZŠ

Přijměte srdečné pozvání na nedělní mši svatou 18. září v 10:15 ve farním kostele. Mše bude sloužena za všechny žáky, rodiče, zaměstnance, absolventy i přátele naší školy. Sbírka ze mše bude věnována na potřeby KZŠ. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Informace k začátku školního roku

Čtvrtek 1.9. 1. a 2. stupeň Zahájení mší svatou v 8:00 ve farním kostele – sraz žáků před kostelemPo mši odchod s třídní učitelkou do školy (rodiče prvňáčků mohou jít do školy s dětmi)Konec vyučování pro všechny žáky přibližně 10:30 (pokud žák nejde na oběd nebo do družiny odchází domů)Oběd se vydává od 11:00 (1. st. od…

Šesťáci se adaptovali

V prvním květnovém týdnu se šestá třída vydala adaptovat na faru do Březové. Animátoři z Velehradu měli celý program výborně připravený. Kromě zábavných aktivit žáky čekala spousta úkolů, které jim ukázaly, že týmová práce je potřebná ve všech směrech. Přestože jsme vyjížděli se strachem, že nám celý adapťák proprší, vymodlili jsme si nádherné počasí, které…

Recitační soutěž

Po jarních prázdninách žáky čekal nelehký úkol. Vybrat si báseň, odrecitovat ve svých třídách a vybraní jedinci, kteří se svými básněmi uspěli ve třídě, pak ještě předstoupit před všechny spolužáky v rámci školního kola. Žáci se svého úkolu zhostili velmi zodpovědně. Poroty na obou stupních stály před těžkým rozhodováním. Přednesy byly krásné a velmi vyrovnané.…

Nedělní mše svatá za naší školu

V neděli 14. 11. 2021 jsme se mohli společně setkat na mši svaté, kterou otec Svatopluk sloužil za všechny žáky, rodiče, zaměstnance a příznivce naší školy. Po mši následovalo před kostelem malé občerstvení. Moc děkujeme ochotným pomocníkům z řad dětí i rodičů, kteří nám toto milé setkání pomohli nachystat a uskutečnit. Přijměte srdečné pozvání na…

Zážitkový program KYBERPROSTOR

V pondělí 8. 11. 2021 se žáci 8. a 9. ročníku účastnili zážitkového programu na téma Kyberprostor. Program se uskutečnil v prostorách Obchodní akademie. Vedli ho studenti 3. ročníku oboru Sociální činnosti. Po přivítání nám studentky působivě ztvárnily zápas dobra a zla, které může člověka v kyberprostoru ohrožovat. Po inscenaci pracovali žáci ve skupinkách, ve…