Volby do školské rady

Dne 26. a 29. 9. proběhly ve škole na Jirchářské volby do školské rady.Volební komise pracovala ve složení Jana Chvílová, Miriam Nicolardi a ŠtěpánkaKachníková. Způsob vyhlášení, příprava voleb, průběh a hlasování byly v souladus ustanovením školského zákona. Z řad zástupců rodičů byl zvolen pan Ing. Jiří Sukup, z řad pedagogickýchpracovníků byla zvolena paní Ing. Miriam Nicolardi. Oběma zvoleným členůmblahopřejeme.