Bezhotovostní platba

Bezhotovostní platba

K zaplacení položek nad 200 Kč (za výlety, pomůcky apod.) můžete využít účet u ČSOB 210454545/0300.

Ve zprávě pro příjemce uveďte účel platby, jméno a třídu dítěte.