Základní informace

Školní družina zahájila svoji činnost téměř současně s činností Katolické základní školy. Stejně jako u ostatních školních družin, i naším hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času. Snažíme se tvořit mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině, v pravidelných a průběžných činnostech poskytujeme zájmovou činnost a možnost odpočinku a relaxace po vyučování. Navíc se zaměřujeme na rozvoj v oblastech duchovních s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí. V příležitostných činnostech svůj program rozšiřujeme o různé besedy, exkurze, tvořivé adventní dílny pro děti i rodiče, využíváme hřiště u budovy školy ke sportování, účastníme se soutěží výtvarných, recitačních, sportovních, pěveckých i literárních. Děti mají možnost zapojit se do her kolektivních i individuálních, zkrátka : „My se nudy nebojíme!“, což napoví i název naší školní družiny. O záměru a snaze vytvořit pro děti i pedagogy prostředí založené na Lásce snad vypovídá i motto: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh“.