Denní režim

Denní režim

Ranní družina:

6:15 – 7:45                       spontánní aktivity dětí

 

Odpolední družina (obě oddělení):

11:40 – 12:30                     oběd dětí v jídelně s dohlížející vychovatelkou a činnosti odpočinkové

12:30 – 13:00                     spontánní aktivity

13:00 – 14:45                     činnosti pravidelné – výtvarné, pracovní, tělesné, dramatické, hudební, duchovní

(mohou se prolínat i činnosti průběžné a příležitostné) nebo vycházky

14:45 – 15:45                     činnosti průběžné (jiné činnosti a příprava na vyučování) nebo vycházky

15:45 – 16:15                     činnosti odpočinkové, spontánní aktivity

16:15 – 16:30                     úklid pracovního materiálu, hraček, her