Přihláška a informace ke stravování

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování platí po celou dobu školní docházky.

Přihláška ke stravování I. stupeň

Přihláška ke stravování II. stupeň

Informace ke stravování

Katolická základní škola hradí žákům režijní náklady ve výši 6,- Kč za odebraný oběd. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se podle §4 odst.9 vyhlášky č. 107/20058 Sb., o školním stravování, považuje za pobyt ve škole. Ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, případně musí doplatit režijní náklady ve výši 6,- Kč za odebraný oběd Katolické základní škole. Pokud strávník z důvodu prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, má možnost si zákonný zástupce žáka vyzvednou oběd do vlastních jídlonosičů. 

Informace ke stravování I. stupeň

Informace ke stravování II. stupeň