Přestup žáka na KZŠ

Přestup žáka na KZŠ

O přestup žáka na KZŠ musí zákonní zástupci požádat ředitelku školy.  K přestupu je nutné vytisknout a vyplnit následující formuláře:

Žádost o přestup

Přestupový dotazník

Vytištěné a vyplněné formuláře odevzdejte prosím nejlépe osobně ředitelce školy, případně je můžete zaslat elektronicky nebo poštou.