Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Nabízíme vám a vašim dětem rodinné školní prostředí, individuální přístup pedagogů. Dále také výuku čtení genetickou metodou v 1. ročníku, tří světových jazyků, osobnostní rozvoj a prostor pro komunikaci. Nechybí ani školní družina, bohatá nabídka mimoškolních činností a dětský folklorní soubor Holúbek.  Absolventům 5. tříd nabízíme také II. stupeň.  Pro více informací nás kontaktujte telefonicky, osobně v kanceláři školy na Jirchářské ulici nebo nás navštivte v rámci Dne otevřených dveří. Zápis do 1. třídy na školní rok 2020/2021  proběhne ve středu 1. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin.  Začátek školní docházky lze odložit na základě písemné žádosti zákonného zástupce s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa (nutné přinést s sebou). Bližší informace v kanceláři školy na Jirchářské, telefonicky 731 604 358 nebo e-mailem sucha@kzsub.cz.

Vyučující

Konzultační hodiny probíhají na základě osobní domluvy s vyučujícím.

Kontakty na učitele