Informace o škole

Informace o škole

Katolická základní škola v Uherském Brodě nabízí kvalitní vzdělání a výchovu v rodinném prostředí, individuální přístup pedagogů a předávání křesťanských hodnot. Škola je otevřena všem bez rozdílu vyznání.

Základní vizí Katolické základní školy je vytvořit ze školy přátelské a bezpečné místo, kde pedagog, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má možnost se vzdělávat podle svých individuálních možností a potřeb. Za hlavní cíle výchovně-vzdělávacího procesu si škola klade co nejkvalitnější výuku, ve které si každé dítě zažije svůj pocit úspěchu a hlavně křesťanskou a etickou výchovu.

Výuka na prvním stupni probíhá na Jirchářské v centru města. Pro předškoláky a jejich rodiče pořádá škola již několik let sérii setkání v Předškoličce. Našim žáčkům jsou kromě školní družiny k dispozici různé kroužky např. angličtina, přírodovědný a tvořivý Zlín. V družinových soutěžích patří naše děti mezi velmi úspěšné hlavně v oblasti recitace a výtvarných prací.

Druhý stupeň KZŠ je umístěn ve 2. patře zadního pavilonu v areálu ZŠ Na Výsluní. Tam čekají žáky jedinečné kurzy osobnostního rozvoje ve Fryštáku, intenzivní výuka 3 světových jazyků v malých skupinách, rodilý mluvčí a mezinárodní projekty (eTwinning, EDISON, zahraniční partnerské školy, zahraniční výjezdy). Díky spolupráci se Středním odborným učilištěm Uherský Brod mohou naši žáci procvičovat své manuální schopnosti v plně vybavených dílnách. Je potěšující, že naši žáci dosahují úspěchů v olympiádách a soutěžích v různých oborech a bez problémů se dostávají na střední školy.

Od roku 2014 je škola držitelem certifikátu Rodiče vítáni, který získají školy otevřené užší spolupráci s rodiči. Pořádáme společné akce – Zahradní slavnost, Den otevřených dveří, Kateřinský jarmark a další. Naše škola se díky obětavosti nadšených vyučujících i rodičů může pochlubit celou řadou kroužků, mezi nimi je i velmi úspěšný dětský folklorní soubor Holúbek nebo Patchwork.

Na škole funguje žákovský parlament, který se podílí na přípravě Mikulášské nadílky pro KZŠ i MŠ, Noci s Andersenem, Dne Země a dalších akcí. Rodičům, zejména maminkám, každoročně přinášejí radost vystoupení jejich dětí při školní akademii ke Dni matek.

Důležitý je pro nás duchovní rozměr školy. V tom je naše škola v našem regionu naprosto jedinečná. Žáci se kromě výuky náboženství se svými vyučujícími zúčastňují školních mší, poutí a modliteb růžence. Zaměstnanci školy se zúčastňují společných duchovních obnov. Škola se také zapojuje do života farnosti – například křížové cesty, adorace a liturgie 1. adventní neděle. Žáci naší školy se v hojném počtu zúčastnili Tříkrálové sbírky v Uherském Brodě i v okolních farnostech. Spolupracujeme na vydávání kalendáře děkanátu Uherský Brod. Prodejem svých výrobků (např. při Misijním bazárku) získávají žáci finance, které jsou věnovány na Papežské misijní dílo dětí, podporu P. Krenického na Ukrajině, Adopci na dálku apod.

Podařilo se nám navázat partnerství s církevní školou v Krakově a Nové Dubnici. Spolupracujeme se Stojanovým gymnáziem Velehrad, Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži a Střední církevní odbornou školou Bojkovice.

Děkujeme všem, kteří na nás pamatují ve svých modlitbách, pomáhají nám v zájmových kroužcích či nás finančně podporují.