Chcete nás podpořit?

Chcete nás podpořit?

Snažíme se dětem poskytovat nejen dobré vzdělání, ale také příjemné prostředí a pestrou nabídku aktivit. Finanční prostředky, které však škola má, mohou v některých oblastech tuto snahu omezovat. Prosíme proto Vás, kteří byste se chtěli k našim cílům připojit a máte možnost školu podpořit hmotnými nebo finančními dary, abyste neváhali.

Finanční dary – lze poskytnout osobně v kanceláři školy na Jirchářské ulici nebo na účet vedený u ČSOB: 210454545/0300. Pro uznání odpočtu daně vystavuje škola darovací smlouvu. V současné době škola potřebuje inovovat počítačovou učebnu, pořídit šatní skříňky, vybavit novou sborovnu (skříňky, psací stoly, …), dovybavit družinu, pomoc s tiskem propagačních materiálů.

Hmotné dary (např. výtvarné a kancelářské potřeby, barevné papíry, stolní hry, hračky apod.) – lze také předat v kanceláři školy nebo u ředitele školy.

Již v minulosti mnoho dobrodinců, mezi kterými je velké množství rodičů dětí z naší školy, takto učinilo a věnovalo škole nejen finanční a hmotné dary (např. nábytek, papíry, pomůcky, sladkosti), ale také své dovednosti, energii a čas. Jedná se opravdu o obsáhlý výčet osob, které se takto staly součástí našeho společného díla. Děkujeme všem.

Ještě větší skupinu však tvoří Ti, kteří nás nesou ve svých modlitbách a obětech. Toto je pomoc, bez které si naši práci nedovedeme představit.

 

Podporovatelé a dárci KZŠ ve školním roce 2016/2017

Město Uherský Brod

EVPÚ Defence, Uherské Hradiště

Arcibiskupství olomoucké

Římskokatolická farnost Uherský Brod

Fond poskytování dotací

Adria Gold

VZP

pan J. Hlavica

paní M. Beníčková

paní Nicolardi

pan Groschaft

paní Bachůrková

pan Mužík

…a další nejmenovaní drobní dárci. Všem velké díky!

 

Podporovatelé a dárci KZŠ ve školním roce 2015/2016

Město Uherský Brod

Arcibiskupství olomoucké

Obec Drslavice

ČBK

EVPÚ Defence, Uherské Hradiště

Spolek rodičů a přátel školy

Pan Hlavica

O. Pelc

O. Klimeš

Rožkovi

Bachůrkovi

Abrlovi

 

Podporovatelé a dárci KZŠ ve školním roce 2014/2015

pan Hlavica

paní Bártová

pan Ertl

paní Kebrlová

pan Slunečka

paní Rožková

paní Bulejková

pan Bachůrek

pan Kunčar

pan Mužík

Sdružení sv. Dominika Savia

Město Uherský Brod

Římskokatolická farnost UB

Římskokatolická farnost D. Němčí

obec Veletiny

Kristýn Služebník

Nadace Synot

a spousta dalších nejmenovaných dárců.

Mnohokrát děkujeme!

 

Podporovatelé a dárci KZŠ ve školním roce 2013/2014

Arcibiskupství olomoucké

Město Uherský Brod

Děkanát Uherský Brod

Sdružení sv. Dominika Savia při Katolické základní škole v Uherském Brodě

CENTIS, spol. s r.o.

ŘKF Olomouc – Slavonín

Rodina Fornůskova

Pan Pavel Rožek

Paní Marie Rožková

Nadace bratří Lužů

Pan Hlavica

Pan Štěpán Pokorný

Rodina Němečkova

Rodina Bachůrkova

MUDr. Libor Lisa

Rodina Jahodova

Paní Suchomelová

Rodina Urbancova

Paní Markéta Mikuláštíková

Pan Vlastimil Kapsa

Pan Jan Šedo

Pan Stanislav Kadlčík

Pan Stanislav Mužík

Pan V. Jochim

a spousta dalších nejmenovaných dárců.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.