Nabídka II. stupně

Nabídka II. stupně

Katolická základní škola v Uherském Brodě nabízí absolventům 5. tříd a jejich rodičům na II. stupni:

 • kvalitní vzdělání a výchovu v rodinném prostředí
 • individuální přístup pedagogů
 • předávání křesťanských hodnot (patron sv. Dominik Savio)
 • výuka náboženství, školní mše, poutě, a další duchovní a misijní aktivity
 • škola otevřena všem bez rozdílu vyznání
 • osobnostní a etická výchova
 • kurz osobnostního rozvoje v 6. a 8. třídě ve Fryštáku
 • intenzivní výuka 3 světových jazyků v malých skupinách
 • rodilý mluvčí
 • mezinárodní projekty (eTwinning, EDISON, zahraniční partnerské školy, zahraniční výjezdy)
 • praktické činnosti v dílnách a pěstitelské práce
 • školní parlament
 • Noc s Andersenem, Den Země a další projektové dny
 • pestrá nabídka školního klubu (Dětský folklorní soubor Holúbek, jazykové, sportovní, matematické, historické a přírodovědné kroužky, Patchwork)
 • škola otevřená rodičům (certifikát Rodiče vítáni, Zahradní slavnost, Den otevřených dveří)
 • školní akademie ke Dni matek
 • žáci dosahují úspěchů v olympiádách a soutěžích
 • žáci se bez problémů dostávají na střední školy

Pro další informace nás kontaktujete:

Jirchářská 823, Uherský Brod, 688 01; e-mail: info@kzsub.cz; telefon: 731 604 357