Budovy školy

Budovy školy

Zděná dvoupatrová budova, která je velké většině současníků známá jako bývalá jídelna gymnázia, je dnes posledním stojícím objektem v bývalé židovské čtvrti, dnešním sídlišti “Střed”. Původně židovská škola sloužila dle pamětníků za okupace jako škola německá. V letech, kdy sloužila jako kuchyň a jídelna pro Gymnázium J. A. Komenského, byla v patře specializovaná učebna pro výuku psaní na stroji a několik místností sloužilo jako ubytovna pro pedagogy. Po “sametové revoluci” byla budova pronajata do roku 2013 Ing. Oldřichu Kratochvílovi, který budovu opravil a několik let v ní provozoval střední odbornou školu. S ním uzavřelo v květnu 2006 Arcibiskupství olomoucké se souhlasem města, majitelem budovy, podnájemní smlouvu.

2. stupeň se nachází v prostorách  Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě.