Historie

Historie

Katolická základní škola v Uherském Brodě byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 2. ledna 2006 na dobu neurčitou jako školská právnická osoba. Dne 9. února 2006 rozhodla tehdejší ministryně školství JUDr. Petra Buzková o jejím zařazení do rejstříku školských právnických osob. Škola zahájila svou činnost ke dni 1. září 2006 v budově č.p. 823 na ulici Jirchářská. Prvním školním dnem pak bylo pondělí 4. září 2006. Po mši svaté celebrované biskupem Msgr. Josefem Hrdličkou byla škola slavnostně otevřena. Otevření se zúčastnili: senátor Ing. Jiří Stodůlka, poslankyně Ing. Michaela Šojdrová, poslanec Ing. Ludvík Hovorka, starosta města Ing. Ladislav Kryštof, místostarostové Ing. Pavel Josefík a Stanislav František Zápeca, a další hosté, rodiče a přátelé školy. Prvním ředitelem školy se stal Mgr. Robert Goldmann, který tuto funkci vykonával až do roku 2013.