Rady školy

Rada ŠPO

Zřizovatelem byli jmenováni tito členové rady školské právnické osoby:

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, předseda rady ŠPO

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, člen rady ŠPO

Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy AO, členka rady ŠPO

Školská rada

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, byla ke dni 15. 1. 2007 zřízena školská rada, která pracuje v tomto složení:

předsedkyně: Mgr. Jana Hladišová, Ph.D. (za pedagogy)

zapisovatelka: Ing. Miriam Nicolardi (za rodiče)

P. Mgr. Svatopluk Pavlica (za zřizovatele)

Jednací řád Školské rady

zde

Zápisy ze Školské rady

Zápis_2021_10_21

Zápis_2021_09_13

Zápis_2020_06_28

Zápis_2017_06_27

Zápis_2017_11_01

Zápis_2017_08

Volby do Školské rady

Volby_2019_09_23