Rady školy

Rada ŠPO

Zřizovatelem byli jmenováni tito členové rady školské právnické osoby:

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, předseda rady ŠPO

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, člen rady ŠPO

Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy AO, členka rady ŠPO

Školská rada

Oznámení o termínu konání voleb do Školské rady KZŠ

Volby do Školské rady KZŠ proběhnou ve čtvrtek 29. září 2022 od 7:00 do 16:30 v kanceláři školy na Jirchářské 823, volen bude jeden člen z řad zákonných zástupců žáků školy.

Kandidáty z řad zákonných zástupců žáků školy mohou oprávněné osoby tj. zákonní zástupci žáků KZŠ do 23.9.2022 navrhovat elektronicky (přes Bakaláře nebo email kachnikova@kzsub.cz) paní Ing. Mgr. Štěpánce Kachníkové, předsedkyni přípravného výboru. Dalšími členy přípravného výboru jsou Ing. Miriam Nicolardi a Jana Chvílová.

V Uherském Brodě 14. září 2022

V souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, byla ke dni 15. 1. 2007 zřízena školská rada, která pracuje v tomto složení:

předsedkyně: Mgr. Jana Hladišová, Ph.D. (za pedagogy)

zapisovatelka: Ing. Miriam Nicolardi (za rodiče)

P. Mgr. Svatopluk Pavlica (za zřizovatele)

Jednací řád Školské rady

zde

Zápisy ze Školské rady

Zápis_2022_05_18

Zápis_2021_10_21

Zápis_2021_09_13

Zápis_2020_06_28

Zápis_2017_06_27

Zápis_2017_11_01

Zápis_2017_08

Volby do Školské rady

Volby_2019_09_23