Rady školy

Rada ŠPO

Zřizovatelem byli jmenováni tito členové rady školské právnické osoby:

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký, předseda rady ŠPO

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci, člen rady ŠPO

Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy AO, členka rady ŠPO

Školská rada

Volby do školské rady

Dne 26. a 29. 9. proběhly ve škole na Jirchářské volby do školské rady.
Volební komise pracovala ve složení Jana Chvílová, Miriam Nicolardi a Štěpánka
Kachníková. Způsob vyhlášení, příprava voleb, průběh a hlasování byly v souladu
s ustanovením školského zákona.

Z řad zástupců rodičů byl zvolen pan
Ing. Jiří Sukup,
z řad pedagogických pracovníků byla zvolena paní Ing. Miriam Nicolardi.
Oběma zvoleným členům blahopřejeme.

Jednací řád Školské rady

zde

Zápisy ze Školské rady

Zápis 2023-08-23

Zápis 2023-06-29

Zápis 2022-11-08

Zápis_2022_05_18

Zápis_2021_10_21

Zápis_2021_09_13

Zápis_2020_06_28

Zápis_2017_06_27

Zápis_2017_11_01

Zápis_2017_08

Volby do Školské rady

Volby_2019_09_23